Apex Machinery & Equipment Co., Ltd.

Адрес: 12C, Shenzhen Development Bank Building, No.8, Yinhua Road, Xiangzhou District, Zhuhai City, Guangdong Province, China.
Тел.: +86-756-2122530
+86-756-2122531
E-mail: postmaster@apexmeco.com
Fax: +86-756-2122952
Контактное лицо: Qi Ruihua (менеджер продаж)

Запрос от